Velodromløbet 2011

I dette forum kan du stille spørgsmål og komme med forslag om at køre løb i udlandet. Hvordan gør man? Hvad skal man huske? Hvor er faldgruberne? Og hvem vil med på Spa?
Besvar
Warnich
HMS 65-klassen A2
Indlæg: 953
Tilmeldt: 29. aug 2005, 10:41
Geografisk sted: Brabrand

Velodromløbet 2011

Ulæst indlæg af Warnich » 23. apr 2011, 11:21

Fra hinsidan har vi modtaget:


------------

OFFICIELL INBJUDAN till historiska VELODROMLOPPET 2011

Racerhistoriska Klubben i samarbete med Karlskoga Motorförening arrangerar racingtävlingar på Karlskoga Motorstadion den 18 – 19 juni 2011.

ORGANISATION:
Tävlingsledare: Tony Jacobsson, KMF, +46 70 691 25 14
Domarordförande: Reine Eriksson, SSK, +46 70 523 93 66
Teknisk Chef: Per Knutsson, RHK, +46 70 172 99 36
Chef sekretariat: Lena Holm, KMF +46 586 150 10
Org.samordning: Bruno Rösler, RHK +46 70 622 56 18

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsport-
förbundets nationella tävlingsregler, och är öppen för alla RHK:s historiska klasser enl. app.K.
Tävlingarna är nationella hastighetstävlingar på permanent bana och sker på Karlskoga Motorstadion. Banlängd: 2400 m. Banan innehar nationell banlicens utfärdad av SBF.
Karlskoga Motorstadion tel: +46 (0)586 150 10, fax: +46 (0)586 15049.

Anmälningsavgiften är 3000:-SEK och inkluderar två fria träningar, en tidsträning, två race, samt
10 amp. eluttag i maskindepå.
Fria träningar under fredagen är endast avsedda för tävlingsanmälda fordon/förare.
Varje förare/anmälare erhåller 4 persondepåpass samt 1 st bilpass. Varje tävlande äger rätt till anvisad
plats i depån med förutom tävlingsfordon 1 st servicebil/vagn. Ytterligare fordon i depån kostar
300:-SEK pr st. Extra bilpass löses i sekretariat.

Anmälan sker via elektroniskt formulär på hemsidan: www.rhkswe.org under rubriken Tävlingar.
För att godtas måste samtliga fält vara korrekt ifyllda.
Anmälan är bindande men kan återkallas före anmälningstidens utgång. Administrationskostnad vid
för sen på eller avanmälan erlägges med 300:-SEK.

Anmälningstiden utgår 30 maj 2011. Anmälan anses godtagen i och med föraren får sig tillsänt startbekräftelse.

Anmälningsavgiften insättes på Pg 49377-5
BIC/SWIFT:NDEASESS, IBAN: SE23 9500 0099 6034 0049 3775

ANSVAR: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört int.
förbund, FIA, SBF, SDF, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för
personeller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. Genom insändning/undertecknande av anmälan är föraren/anmälaren införstådd med de för tävlingen utfärdade tilläggsreglerna och förbinder
sig därmed att till fullo följa dessa.
Föraren garanterar att personlig utrustning är enl. gällande regelverk, samt att fordonet är korrekt
enl. FIA-HTP.
Besiktning, efterkontroller, parc fermé sker i enlighet med FIA/SBF bestämmelser.

Föraren skall vid ankomst omgående anmäla sig vid sekretariatet för inskrivning, uppvisande av förarlicens/anmälarlicens och gällande klubbmedlemskort. HTP-handlingen överlämnas till Tekniska Chefen i samband med besiktningen, vilken återfås hos besiktningen efter avslutad tävling.

Godtagen besiktning skall vara genomförd innan tidsträning eller race får båbörjas. Tävlande vars bil godkänts i besiktning räknas som startande/tävlande.

Max antal startande i varje tävlingsheat är 26 formelbilar, (32 på träning), och 33 för Std o. GT,
(40 på träning).
Kontinuerlig ljudmätning/kontroll sker vi förbifart på banan. Max 95 dBa är tillåtet. Överskridande
medför teknisk flagg och uteslutning från heatet.

Anvisningar från maskindepåpersonal måste ovillkorligen följas. Släpvagnar/kärror parkeras på
anvisade ytor. Depågator får ALDRIG av säkerhetsskäl helt eller delvis blockeras
Miljömattor/absorbenter och brandsläckare enl. regelverk SKALL finnas tillgängliga och synliga
vid varje depåplats.

Observera att högsta tillåtna hastighet i parkeringsdepån vid förflyttningar/transporter är gånghastighet.
Det är inte tillåtet, under några omständigheter, att testköra bil/fordon utanför tävlingsområdet/banan.

Tidtagning sker med elektronisk utrustning, system TranX 260. Att hyra (i begränsad omfattning) transponder kostar 500:-SEK.

Alla officiella meddelanden, PM, resultatlistor etc. anslås på anslagstavlan vid sekretariatet.
Förarsammanträdets tid och plats meddelas i startbekräftelsen eller via PM på anslagstavlan.
Deltagandet är obligatoriskt och underlåtenhet att närvara kan innebära bestraffning.

Startmetod: Stillastående med flagga. Startuppställning: Staggered grid, (sicksack).

För att tillmötesgå besökare/publik/sponsorer får inget tävlingsfordon utan särskilt tillstånd döljas eller lämna maskindepån före kl. 14.00 på söndagen. Ansökan om avvikelse härom sker via Teknisk Chef.


Ojust eller vårdslös/omdömeslös körning kommer inte att accepteras. Alla funktionärer är inställda på nolltolerans och därmed hårdare bedömningar vid ojust körning. Med detta menas att avsiktlig
trängning, någon form av hjul eller plåtkontakt ovillkorligen kommer att inrapporteras till tävlings-ledningen för åtgärd/bestraffning. Även domare kan i förekommande fall begära åtgärd av tävlingsledningen.
VELODROMLOPPET HÄLSAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL EN GEMYTLIG FARTFEST I GOD SPORTSMANNA-ANDA !


OrganisationskommitténPS Ni har väl noterat SBF:s drive ang. FAIR RACE?

Tidsskema vedlagt herunder:
Vedhæftede filer
TIDSCHEMA VELODROMLOPPET 2011 off. .doc
(31.5 KiB) Downloadet 498 gange
Carsten Warnich

1965 Mini #131

Besvar