Referat fra generalforsamlingen 2009

Diverse information fra bestyrelsen
Forumregler
Brugeravatar
Warnich
HMS 65-klassen A2
Indlæg: 954
Tilmeldt: 29. aug 2005, 10:41
Geografisk sted: Brabrand

Referat fra generalforsamlingen 2009

af Warnich » 16. mar 2009, 00:27

[b]Referat af den ordinære Generalforsamling i HMS [/b]

afholdt d. 23. Februar 2009 – Bredekærgaard, Ishøj.

[b]Dagsorden[/b]:1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for klubben i det forløbne år

3. Det reviderede regnskab for det sidste virkeår fremlægges til decharge

4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

a. Jørgen Bøgeholdt er udtrådt af bestyrelsen

b. Carsten Warnich er på valg og er villig til at modtage genvalg

c. Bestyrelsen stiller følgende nye kandidater op til valg:

i. Nicolaj Fuhrmann (har fungeret som Jørgens suppleant)

5. Valg af revisor samt suppleant til denne

6. Godkendelse af budget

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

a. Kørere i 65-klassen vælger klub-klasserepræsentant. Fritz Trøst Hansen opstiller.[b]1. Johan Fløe Svenningsen blev valgt til dirigent og Ole Holst til referent.[/b]

Dirigenten indledte derefter med at konstatere, at Generalforsamlingen er varslet og nu afholdes i overensstemmelse med vedtægterne.

Da der ikke kan bringes emner til afstemning under Eventuelt og punktet kun vedrører 65-klassen flyttes punktet til udenfor Generalforsamlingen.[b]2. Bestyrelsens beretning for 2008.[/b][color=blue]Jeg vil starte med at sige: ikke et ord om finanskrise og prøve at overholde det.

Forholdet bliver nævnt, men er ikke væsentligt.Hvordan forløb 2008- gik det som vi forventede og har vi grund til at være tilfredse ?

Svaret er både ja og nej.På ”ja-siden” kan vi konstatere at HMS endte med at blive den 3. største klub med lige godt 500 medlemmer og igen den klub med klart flest banelicenser. De arrangementer af forskellig art vi har afviklet har alle været uden de store fejl og rimeligt vellykkede.

Vi har oplevet en god og stabil udvikling i antallet af medlemmer og vi kan være tilfredse med udviklingen både i medlemstilgangen og de adskillige nye biler vi har set på banerne. Samlet har vi også en positiv økonomi. Vi har frem for alt synliggjort os som en første klub i Danmark som har påbegyndt en branduddannelse af vore officials takket være et sponsorat på kr 50.000 fra Trygfonden. Dette sponsorat er bevilget på baggrund af en personlig indsats af Mogens Høj.

Vi har haft Flagfolk på Le Mans og støttet deres tur herned.På nej-siden må vi sige, at bestyrelsen i nogle tilfælde med rette har været sammenlignet med de vrisne gamle mænd på bagsiden af Ekstra Bladet. Det er selvfølgelig ikke uvilje der har skabt dette billede, men pres på opgaven, på personen, på hele situationer skab af meget mindre tid til rådighed. Det kendetegner mange af os både i og udenfor bestyrelsen at vores personlige lunter er blevet lidt kortere. Den manglende tid har også betydet, at informationsniveauet måske har været lavere end man kunne forvente som medlemmer i klubben. Vi kan heller ikke stille os tilfredse med samarbejdet med HU og DASU, og det ærgrer os meget at vi ikke har formået at gøre det bedre.Hillclimb havde i 2007 en god tilgang blandt deltagere, fornuftig økonomi, velfungerende hillclimb arbejdsgruppe. Men ser vi tilbage på 2008 så ser det ikke helt det billede der prægede året.

Vi havde lige knapt den deltagelse som der var i 2007 og indtægterne kan knapt følge med udgifterne.

Det startede fint med Frijsenborg og Ganløse.

Vi var nød til at aflyse Gavnø hillclimb. Det var blevet placeret midt i tulipansæsonen, ikke så godt for Gavnø.

Søren Duun havde påtaget sig en stor personlig opgave med CHGP og var i foråret blot med på sidelinien.

Hillclimb gruppen blev alvorligt rystet da Ole Frørup blev syg lige op til Munkebjerg Hillclimb, men Marie sprang ind og overtog sekretariatet med 0 dages varsel.

Munkebjerg Hillclimb blev godt om end lidt dyrt. Danparc Søhøjlandet kørte på skinner. Og så til slut en storeslem: Fyn måtte aflyses fordi vi havde en genstridig beboer på prøven som ikke ville give tilladelse.

Vi kom igennem det, men ikke uden skrammer både personlige, økonomiske og på bilerne.

Søren Duun siger at vi må fremad, og at kortene er lagt til en forrygende Hillclimb Sæson 2009

Vinteren er blevet brugt til at planlægge og HC-gruppen ved godt mod, selvom den er ramt af barsel så der er brug for nye kræfter.

Statistikkerne siger det meste:

Deltagerantal : (løb x deltagere) 192 mod 312 i 07

Deltagere i Hillclimbmesterskabet: 98 mod 128 i 07

Antal Hillclimbs: 4 mod 6 i 07.Baneløbsgruppen startede som den slap 07 med Kim og Liselotte i front, men Christian Nordal har overtaget ansvaret for officials og vi har fået flere ledende officials som tager ansvar for større opgaver, og dermed er ”den hårde kerne” vokset på alle niveauer når vi er ude at køre væddeløb.Vi fik, trods en kaotisk start på planlægningen lagt en løbskalender med en god spredning. Desværre ville MSS ikke indgå i det kendte regelsæt for clubracere, så vi kørte derfor vor egen serie.

Vi startede året med vort eget løb på Knutstorp med stor succes. Der har aldrig før været så mange deltagere til løb i Sverige og slet ikke til sæsonstart. Om det så var denne succes der var ved at tage livet af folk i køen efter mad til vort aftenarrangement skal jeg være usagt, men på tilbagemeldingerne kan vi konkludere at det var en super start på sæsonen.

Sturup lagde asfalt til årets andet løb med meget køretid for formel og CR. De historiske kørte i juni på Padborg Park i et noget ”indeklemt” race sammen med diverse langdistanceracere.

Årets næste løb på Djursland druknede i regn og diskussioner om gule flag, men var, bortset fra dette et godt afviklet arrangement i samarbejde med DMKA.

Formelbilerne afsluttede første halvdel af sæsonen med deltagelse i Svensk Sportsvognsmeeting på Knutstorp.2 halvdel af sæsonen blev skudt i gang med CHGP midt i københavn. Man kan sige meget om dette løb, både godt og skidt, men forholdet omkring frivillige hjælpere er gennemgående faktor i dette løb. Faktisk er opgaven i princippet for stor til at blive løftet ”på frivilligt niveau” men på den anden side giver det også en dimension af amatørløb som er med til at give løbet charme. Hvis man ser bort fra smuttere og fejl uden væsentlig betydning, så gik det godt. Vi fik vist vores sport frem og løbet fremstod i sin helhed som en succes. Desværre slog denne succes ikke igennem på økonomien som fortsat balancerer på kanten af hvad godt er.Jyllandsringen havde besøg af 65 og 71 klassen til Grand Prixet i august, og her blev en ny disciplin indøvet: Flest biler på et ryttergårdsareal svarende til en parcelhusgrund ! - men de trange kår var med til at skabe en meget intim stemning i den historiske ryttergård. Desværre overskyggedes arrangementet af SSC-køreren John Hansens tragiske død fredag eftermiddag.Et af motorsportens største problemer er miljø- og det blev desværre uforskyldt for alle, ikke mindst Ring Djursland, årsag til at vi måtte aflyse CR og formelløbet i august. Formelfolket fik kompenseret ved egne initiativer med et løb i sverige, men CR blev snydt for et løb.Vort finaleløb på Sturup i september blev afviklet efter samme koncept som vores åbningsløb med Racedinner lørdag aften. Klubben har sponsoreret disse arrangementer og vi føler absolut at det er omkostningerne værd. Det giver vores løb en større social dimension og en voksende popularitet blandt udenlandske kørere. Det er en løbsform vi vil fortsætte med og udvikle på når HMS står bag historiske løb.Vi har medvirket til at få en god aftale forhandlet med MSS og DASU omkring en ny Youngtimer Trophy/Cup for Clubracere- her er der en positiv udvikling og et positivt samarbejde.2008 var første år og dermed starten for SHM og på et forhåbentlig givtigt samarbejde mellem de historiske klubber i norden- et uofficielt Nordisk Mesterskab.I bestyrelsen har vi afholdt et møde hver måned, december undtaget. Vi har brugt et møde i november med klasserepræsentanterne, hvilket var meget givtigt for alle parter.Bestyrelsen har fordelt de traditionelle formandsopgaver med de øvrige opgaver, og det har givet en bred arbejdsfordeling, samtidig med at ingen har kedet sig i løbet af året. Personligt oplever jeg et meget fint samarbejde i bestyrelsen til gavn for HMS. Det er som sidste år fortsat holdarbejde og de enkelte medlemmer bakker op om hinanden på forbilledlig vis.Jeg vil her gentage fra min beretning fra sidste år, at det fortsat er svært at få besat opgaven omkring sponsorarbejde, og det er igen i 08 ikke rigtigt lykkedes for os. Vi arbejder for 09 sæsonen med at få sponsoreret nogle rigtig flotte præmier til vores klubmesterskaber og håber det vil lykkes.Webmaster Carsten Warnich har præsteret et godt stykke arbejde, og bestyrelsen fornemmer ikke at vi mangler et trykt medlemsblad. Vores site er fortsat et de mest besøgte motorsportsites i DK med rigtig mange besøgende.Arbejdet med promotoraftalen blev taget op af mølposen på grund af stigende pres fra omverdenen omkring vore løb i forhold til vores egen indflydelse. Efter endnu et kedeligt forhandlingsforløb med DASU og manglende støtte fra HU, besluttede vi at skrinlægge disse planer.Vi har i 08 brugt ufattelig meget tid på politik, og vi må konstatere, at vi er nødsaget til at ændre vores måde at organisere os på, hvis vi fortsat vil have indflydelse på vor egen sport og dens udvikling i DASU-regi. Jeg tænker her på det ikke særligt imponerende samarbejde med HU, en forberedelse til Repræsentantskabsmødet som burde have været anderledes politisk gennemtænkt, samt løbskalenderens tilblivelse.Økonomisk har vi klaret os, men ikke imponeret - vi kommer ud med et overskud på ca kr. 11.000, hvilket er tilfredsstillende og lidt over det neutrale budget vi havde planlagt..Vi skylder Jørgen Bøgeholdt en stor tak for hans indsats frem til foråret, hvor han besluttede sig for, at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet. Nikolai Fuhrmann trådte til og har i den resterende periode fungeret som en del af bestyrelsen.Vore planer for 2009 omfatter fortsat planer om afvikling af både baneløb og HillClimb, men vi vil fremadrettet søge at finde en afviklingsform med at afvikle både hillclimb og baneløb. Vi vil søge at finde en måde at afvikle vores løb uden at være nødsaget til at anvende utrolige mængder af tid og indgå flere kompromisser end vi synes er rimeligt.Løbskalenderen er kendt, og på banerne står HMS for 2 løb på Ring Knutstorp, hvoraf det første bliver en afdeling af Scandinavian Historic Masters, og forhåbentlig ender vi med udenlandsk deltagelse. Jeg selv of Søren Duun har kontakt med et par tyske kørere som agter at deltage i vores løbsserie, ligesom et par af vore svenske venner fortsat er medlem af HMS og kommer at deltage i et ikke kendt omfang.Hill Climb vil blive afviklet med 5 løb i 09 og alle er på gammelkendte lokationer og gruppen besidder stor erfaring så vi forventer en god sæson for dem der kan lide at køre op ad bakken. Vi vil søge at forbedre den generelle sikkerhed omkring HC, idet vi mener at den almindeligt kendte og accepterede holdning til afspærringer på ruterne mv. ikke er god nok. HMS vil her gå foran..På organisatorisk plan er det bestyrelsens tanker, at vi vil søge etableret en baneløbsgruppe som skal arbejde selvstændigt under budgetansvar og med reference til bestyrelsen, og dermed frigøre bestyrelsen til mere politisk/administrative opgaver, således at vi bliver flere hænder og hver især med mindre arbejde fokuseret på det vi allerbedst ”kan lide”. Det vil skabe en mere handlekraftig og dynamisk ledelse af vores klub, samtidig med at vi bliver bedre struktureret for at gå i fællesskab med andre om projekter eller lignende.Samlet set er HMS en stor klub med en god økonomi, en god stemning og vi som tidligere arbejde ud fra at fremme vore helt egne interesser og søge de optimale betingelser herfor i ”motorsportdanmark”.Jeg siger igen tak for den tillid i har vist mig som formand og bestyrelsen i helhed. Der skal også lyde en stor tak til den nuværende bestyrelse for jeres opbakning og det gode kammeratskab vi har haft gennem åretTommy Kjehr

Formand[/color]
[b]Beretningen gav anledning til flg. Udveksling:[/b][b]2.1 Promotor aftale:[/b]

Bestyrelsen har pt. valgt ikke at gå ind i promotor aftalen, idet det ikke forekommer entydigt at være til HMS’ fordel. Udgifterne til det er høje og ændrer sådan set ikke på HMS muligheder for at afholde løb m.v.

HMS skal selvfølgelig passe på med ikke at spille kortene af hånden, såfremt andre indgår Promotor aftaler og kommer til at dominere planlægningskalenderen og derved gøre det sværere for HMS at agere frit.

Promotor aftalen forpligter til at arrangere løb, men banerne er ikke forpligtet til at imødekomme ønskerne.

Vedr. CHGP så har de til orientering kun promotoraftale for dette løb – gælder 2 år mere.[b]2.2 DASU /HU:

[/b]
Hvad er problemet? Bestyrelsen i HMS har bl.a. oplevet at blive ignoreret når man har henvendt sig bl.a. med forespørgsel om HMS bestyrelsen ikke kunne blive hørt inden HU foreslår nye reglementsændringer.

Et tilstedeværende HU-medlem fremførte, at såfremt man ikke kan se fordelen ved eller er utilfreds med de HU-medlemmer, der pt sidder i HU – så kan man bare fjerne dem ved at f.eks. lave en underskrifts-indsamling og sende denne til DASU.

Bestyrelsen mener ikke, at historisk motorsport kan undvære HU – men bestyrelsen er uenige i HUs arbejdsmetoder.[b]2.3 Klub-løb kontra DASU CUP:

[/b]
Er det ikke nemmere for alle om HMS blot arrangerer Klubløb for sig selv? Det er billigere for alle. Der var adskillige tanker og ord for og imod:

Kim Bjerg tror at man mister indflydelse såfremt man handler udenom DASU.

Flere talte for bl.a. for muligheden af flere køredage og måske også at så afgørende er mesterskabstitler ikke i denne sammenhæng.

Der var forslag om at gennemføre 2 løb som DASU løb og så lave 3-4 andre løb som rene klubarrangementer – så fik man fordelen fra begge modeller.Bestyrelsen vil tage det med i overvejelserne i den næste periode.[b]2.4 Hvorfor er Falkenberg ikke med i den faste ”trup” af HMS-baner?.

[/b]
Bestyrelsen har prioriteret Sturup og Knutstorp grundet afstanden til København.[b]2.5 Formandsposten.

[/b]
Tommy meddeler at han ikke søger genvalg til næste generalforsamling.Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt af forsamlingen.[b]3. Regnskabet.

[/b]


Mette Høeberg gennemgik regnskabet med enkelte spørgsmål og bemærkninger fra forsamlingen.Det blev nævnt at dette års prishop på medlemskab – primært grundet DASU – forventes at medføre en tilbagegang af medlemsskaren – hvilket vil kunne mærkes på kontingent indtægter. Tilbagegangen menes at være størst blandt de helt ældre medlemmer, der mere er medlem for hyggens skyld end en egentlig aktiv deltagelse

Bestyrelsen vil undersøge muligheder for et passivt medlemskab eller en støtteordning, der sikrer at også ældre medlemmer bliver hængende.Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.[b]4. Valg til bestyrelsen.

[/b]


Da vedtægterne åbner mulighed for at bestyrelsen kan bestå af 5-9 medlemmer er der ikke tale om kampvalg.Der er opstillet i alt 3 kandidater: Carsten Warnich, Nikolaj Fuhrmann og Ole HolstEn ad gangen blev de valgt ind I bestyrelsen.[b]5. Valg af Revisor:

[/b]


John Milland blev valgt

Og Carsten Hansen blev valgt til revisorsuppleant.[b]6. Budget.

[/b]


Der er ikke fremlagt et egentligt budget.

Bestyrelsen vil løbende budgettere løbsarrangementer og andre aktiviteter med henblik på at opnå et mindre og positivt resultat i 2009.

Med de ord blev budget (eller det manglende) taget til efterretning..[b]7. Indkomne forslag:

[/b]


Birgit Borch har stillet forslag om at: ” Præmie festen skal afholdes på en fredag eller lørdag aften”

Begrundelse: Afholdelsen af præmiefesten på andre ugedage kan afholde medlemmer fra at deltage.Forslaget blev tilsluttet af forsamlingen og bestyrelsen vil tage det til efterretning.[b]8. Eventuelt.

[/b]


Ingen bemærkninger.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.30.Referent

Ole HolstDirigent

Johan Fløe Svenningsen

Herunder kan du hente referatet som PDF-dokument, hvis du gerne vil se referentens og dirigentens underskrifter på referatet:
Vedhæftede filer
HMS GF 2009.pdf
(2.63 MiB) Downloadet 48 gange
Carsten Warnich1965 Mini #131

BUTTON_POST_REPLY