Startnumre

Her finder du informationer og referater fra Baneløbs Gruppen.
User avatar
MogensHøj
Posts: 205
Joined: 10. Dec 2004, 01:42

Startnumre

Unread post by MogensHøj » 30. Apr 2018, 14:01

Reglerne for startnumre er præciseret i et nyt rettelsesblad til reglement 5.

54.003 i reglement 5 har herefter følgende ordlyd:

"54.003 Krav til startnumre (gælder kun asfalt)

Tallene i alle startnumrene skal være af titalssystemet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0).

Startnumre placeret på køretøjets karosseri skal være let læselige under kørsel og have en
kontrastfarve i forhold til køretøjets farve eller have en kontrastfarve nummerbaggrund i
forhold til køretøjet.

Alle køretøjer skal minimum have et startnummer på hver sin side af køretøjet og et
startnummer i forruden.
 • a) Tallene i startnumrene på forruden skal være hvide eller i følgende fluorescerende
  farver: grøn, gul eller orange.

  Tallenes højde på forruden skal minimum være 15 cm, tallenes tykkelse skal minimum
  være 2 cm. Der skal ikke være baggrund ved placering i forrude.
  • 1) For Legend Cars skal det være placeret på minimum en af forskærmene, så det er
   let læseligt forfra. Udover skal det også være placeret på minimum en af
   køretøjets bagskærme, så det er let læseligt bagfra.

   2) Ved åbne biler og formelbiler, som ikke har en forrude, placeres startnummeret
   på fronten af køretøjet, så det er let læseligt forfra og ovenfra.
   Tallene i dette tilfælde skal have en minimumshøjde på 20 cm og en stregtykkelse
   på 3 cm.
   Forringer startnummerets placering i forruden kraftigt udsynet for føreren, skal
   dispensation ansøges hos banesportsudvalget med billeddokumentation.
  b) Tallene på køretøjets sider skal minimum have en højde på 20 cm og stregtykkelse på 3
  cm.

  Nummerbaggrunden skal minimum være 24 cm bred og 25 cm høj.
  • 1) Tallene på køretøjets sider kan erstattes af fluorescerende tal i enten grøn, gul
   eller orange uden baggrund, hvis tallene anbringes i øverste halvdel af
   bagsideruden."
Rettelsesbladet kan ses her:
https://www.dasu.dk/media/33834/rettels ... 8-kopi.pdf
Vær opmærksom på at rettelsesbladet indeholder en ny udgave (side 2) og en tidligere udgave.

HMS/Banesportsgruppen

Post Reply